ฝนหลวงฯ สำรวจพื้นที่การเกษตร จ.ยโสธร เร่งทำฝนช่วยเหลือเต็มกำลัง

0
12316

​วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายแทนไทร์ พลหาญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงติดตามสำรวจพื้นที่การเกษตร ณ บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนเก้ว จังหวัดยโสธร

โดยมีนายประมวล เจนร่วมจิต อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563 นายสายันต์ ผันกลาง อาสาสมัครฝนหลวง และเกษตรกรในพื้นที่ ให้ข้อมูลและความต้องการน้ำฝนในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์เสร็จแล้วนั้น พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จะทำการเพาะปลูกแตงโมอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชหลังทำนาเสร็จ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อทำการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงฤดูของการปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูการทำนาของทุกๆ ปี พื้นที่แห่งนี้ยังคงประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการวางแผนการทำนา ในปี 2564 และมีความจำเป็นต้องขอรับบริการฝนหลวง เพื่อช่วยให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ รวมถึงยังคงมีความต้องการน้ำในช่วงต้นเดือนเมษายนของปีนี้ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกแตงโมอินทรีย์ในครั้งถัดไปอีกด้วย ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ จะนำข้อมูลมาวางแผนเร่งทำฝนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากได้ขึ้นบินทำฝนในขั้นตอนที่ 3 (โจมตีเมฆ) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าไม้ของ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
​​
อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ จำนวน 8 หน่วยฯ ทั่วทุกภูมิภาค ในช่วงเช้านี้ยังคงติดตามสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน เพื่อวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เกษตรกรและพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวง และติดตามข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทางเพจ Facebook, Line official account, Instagram, Twitter และเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100