“พิศาล” รับโล่นิสิตเก่าม.เกษตรฯ ดีเด่น ปี 64 นั่งเลขาฯ มกอช.

0
12069

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธีมอบโล่ ในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นนิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 42 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนิสิตเก่าที่ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ