มกอช. มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย

0
6610

มกอช. มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มกอช. มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เนื่องด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2563 โดยมี คุณรัตยา อำภาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงิน ณ อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)