มกอช. ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

0
2198

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพฯ

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังที่จะให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

มกอช. จึงร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจิตอาสาประชาชน จำนวนกว่า 1500 ราย พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช กำจัดผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คูคลอง โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เลขาธิการกล่าว