มกอช. เปิดสัมมนา จนท.ประจำด่านตรวจพืช เติมความรู้ระบบกำกับดูแลนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

0
7485

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจพืช และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 64 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส่งออก นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับระหว่างกองควบคุมมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจพืชได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาดูงานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรในอนาคตกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนาวาเอกพิทักษ์ เทพทา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการต่อไป