มูลนิธิรักษ์ไทย จัดงานกิจกรรม “World AIDS Day 2022”Equalize Party ทำให้เท่าเทียม

0
25972

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก มูลนิธิรักษ์ไทย จึงได้ใช้ช่วงเวลาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “World AIDS Day 2022” Equalize Party ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยชูประเด็นเรื่องความเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ในปีนี้ที่เน้นเรื่อง Equalize : ทำให้เท่าเทียม

นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 20 องค์กร ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (STAR ‪2021-2023‬) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการ (Reach-Recruit-Test-Test-Prevention-Retain เข้าถึง-เข้าสู่บริการ-คัดกรอง-รักษา-ป้องกัน-คงอยู่ในระบบ) โดยมีเป้าหมายว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จะลดลงเหลือ 3,736 คน ในปี พ.ศ. 2573 และลดลงต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุด้วยนโยบาย ‘Ending AIDS’ โดยมีพันธมิตรภาคธุรกิจ อันได้แก่ บริษัท Suntory Pepsico Beverage ประเทศไทย บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท R.X. จำกัด บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด เครื่องดื่ม Mabu boba ชานมไข่มุก MABU BOBA บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) และแอพลิเคชั่น eatsHUB บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด ร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี พ.ศ. 2573

ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน วิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหา และเกิดความร่วมมือในงานพัฒนา ภายใต้การดำเนินงานหลัก 5 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวีและเอดส์ การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมธุรกิจชุมชนและอาชีพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินงานด้านการป้องกันเอชไอวีและเอดส์นั้น โครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

“การตีตรา อาจเป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงกันเป็นปกติทุกวัน โดยไม่ตั้งใจ ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงยังคงอยู่? คำถามมากมายที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ โดยเฉพาะกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่หลายคนตอกย้ำว่าพวกเขามีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง โดยเฉพาะ พนักงานบริการ คนเที่ยวสถานบันเทิง ผู้หลากหลายทางเพศ แต่ความจริงแล้วพวกเขา มีโอกาสเสี่ยงเท่ากันกับทุกคนที่มี ‘พฤติกรรมเสี่ยง’ หรือคนที่ “ได้รับการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี” ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็น เพศ วัย อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนาใด

กิจกรรมวันเอดส์โลก “World AIDS Day 2022” Equalize Party ที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ การเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของสังคมเรา ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จต่อไป” นายพร้อมบุญ กล่าวเพิ่มเติม

ภายในงานยังได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เอดส์คุยกันได้…ทำให้เท่าเทียม” ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, คุณเขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ, คุณสรญา สุขเจริญ ผู้แทนคนทำงานเพื่อประชากรใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด และผู้แทนภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อประชากรข้ามชาติและเยาวชน รวมทั้งพิธีกรอารมณ์ดี คุณเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ ปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง JETSET’ER

นอกจากกิจกรรมวันเอดส์โลกครั้งนี้แล้ว มูลนิธิรักษ์ไทยยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือสังคม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.raksthai.org