รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. 4-01

0
1903

รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. 4-01

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกร 43 ราย  ณ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่