รมช.ประภัตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ชลประทานเชียงใหม่

"ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์นายประภัตร โพธสุธน"

0
5166

 

วันนี้ (16 ก.พ. 63) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และร่วมปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำปิงตามโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง(ท่าวังตาล)ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุปันกรมชลประทาน กำชับโครงการชลประทานทุกพื้นที่ ให้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี2562/63โดยเน้นน้ำด้านการอุปโภคบริโภคมาเป็นลำดับแรก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่1ได้วางแผนสำรองน้ำไว้แล้วจำนวน 70 ล้าน.ลบ.ม

.
ซึ่งสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ไปจนถึงวันที่1กรกฏาคม2563นี้ และมั่นใจว่าปีนี้ในเขตพื้นที่ชลประทานจะไม่มีการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ แต่ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในอนาคต