รมช.ประภัตร เปิดด่านการค้าโค-กระบือ

0
1650

รมช.ประภัตร เปิดด่านการค้าโคกระบือ

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดด่านการค้าโคกระบือ ณ คอกกักบ้านวังแก้ว ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมคอกกักกันและพบปะกลุ่มผู้ค้า ผู้ซื้อ และเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือ กว่า 300 คน