รมช.ประภัตร เป็นสักขีพยานความร่วมมือการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ระหว่างบริษัทควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด กับTsinghuaUniresource Company เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร

0
25947

นายประภัตร โพธสุธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือในการส่งออกผลไม้ ระหว่างบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัดกับTsinghua Uniresource Company ห้องรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศจีน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ตลอดมาผลไม้ของประเทศไทยพอถึงฤดูกาล อาจจะทำให้ราคาตกต่ำลง และสร้างความเดือดร้อนกังวลใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรวันนี้มีความยินดีและขอบคุณจากใจที่จะทำให้เกษตรกรได้เกิดความมั่นใจ ว่าจะมีตลาดในการส่งออกผลไม้ เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัลโควิด 19 ทำให้เกิดวิกฤตและมีความยากลำบากในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ช่วยเหลือ สร้างความมั่นใจให้ทั้งทางพี่น้องเกษตรกรและประเทศจีนอย่างเต็มที่ ว่าสามารถส่งได้ในทันที  และจะให้ราคาที่ดี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด อนาคตหวังว่าจะสามารถส่งผลไม้ หรือสินค้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมาก ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม และอาหารทะเลไปยังประเทศจีนอีกด้วย โดยในปี 2566 ทางประเทศจีนจะรับซื้อทุเรียนประมาณ 2,000 – 3,000 ตู้คอนเทนเนอร์ (1 ตู้คอนเทนเนอร์ เฉลี่ยประมาณ 18 ตัน) และต้องขอบคุณ บริษัท ไทย อะกรีคัลเจอร์ จำกัด ที่ทำให้เกิดสัญญาซื้อขายนี้เกิดขึ้นด้วย รมช.ประภัตร กล่าว 

นอกจากนี้ อยากจะขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย ทั้งที่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว เพราะจะผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือต่อทุเรียนไทย