รมช.มนัญญา เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสตรีสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง

0
1981

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสตรีสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งรวมกลุ่มสร้างรายได้เสริมจากการกรีดยางพารา

โดยการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูป อาทิกล้วยกรอบอบสมุนไพร ลูกเดือยทอดกรอบ พริกแกงตำมือ  จำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป และออกบูธงานต่างๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกคนละประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ต่อเดือน และขณะนี้มีลูกค้าสั่งซื้อกล้วยกรอบอบสมุนไพรส่งไปประเทศเวียดนามอีกด้วย

 

#AllnewsExpress #สหกรณ์