รมช.อรรถกร เยือนสมุทรสาคร ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

0
55823

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2567 )ที่ สถานีสูบน้ำและระบายน้ำคลองอ้อมตัน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลท่าทรายและตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลความคืบหน้าโครงการฯ

สำหรับพื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำและปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าในคลองอ้อมตันและคลองสาขา ในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้นมาก และไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณดังกล่าว ประกอบกับยังไม่มีอาคารควบคุมระดับน้ำ เช่น สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ เป็นสาเหตุให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน ก่อให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร กรมชลประทาน ได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ้อมตัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขและป้องกันน้ำเค็มจากแม่น้ำท่าจีน รุกล้ำเข้าในคลองอ้อมตัน รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน อีกทั้งยังช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้อีกกว่า 8,000 ไร่

ด้านนายอรรถกรฯ ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าว และโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อีก 4 แห่ง ที่กำนันตำบลท่าทราย ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับพี่น้องชาวสมุทรสาครอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น