รมช.เกษตรฯ นำทัพปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยน้ำท่วม

0
1571

 

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ นำทัพปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยชาวอีสาน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางก้อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับมอบหญ้าอาหารสัตว์จากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ

นายประภัตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงเหลืออีก 4 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ ขณะนี้จึงต้องเร่งสำรวจความเสียหาย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลดต่อ ครม. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเลี้ยงโคขุนส่งออก ดังนี้ 1. ส่งเสริมปลูกถั่วเขียว โดยแจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 30 บาท 2. ส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจกเมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่  รายละไม่เกิน 10 ไร่  ประกันราคาที่ 8 บาท และ 3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกขายจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัวๆ ละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. มีประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน ตลอดจนส่งเสริมเลี้ยงแพะ-แกะ อีกด้วย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกันในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอีสานในครั้งนี้

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “ทาจิกิ” ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับผลกระทบใน 17 จังหวัด 86 อำเภอ 321 ตำบล เกษตรกร 48,949 ราย ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ โค 88,385 ตัว กระบือ 33,695 ตัว สุกร แพะ แกะ 55,550 ตัว สัตว์ปีก 1,756,258 ตัว แปลงหญ้า 9,514 ไร่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว อพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัย จำนวน 127,119 ตัว มอบหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับโค-กระบือ จำนวน 1,024,300 กิโลกรัม และเป็นหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 247,080 กิโลกรัม มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 2,246 ถุง ดูแลสุขภาพสัตว์ จำนวน 24,537 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ จำนวน 18,149 ตัว สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์ได้มาก ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือสถานการณ์อีก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ

สำหรับวันนี้ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์มอบหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 10 เที่ยว จำนวน 55,000 กิโลกรัม และเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อีกจำนวน 2 เที่ยว จำนวน 20,000 กิโลกรัม รวมหญ้าแห้ง จำนวน 75,000 กิโลกรัม      คิดเป็นมูลค่า 187,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคอีสาน ซึ่งหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 65,000 กิโลกรัม จะส่งมอบให้จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีจุดอพยพสัตว์ จำนวน 10 จุด มีโค จำนวน 609 ตัว กระบือ 396 ตัว และส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 10,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมี บริษัท และเอกชน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ ผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ได้บริจาคผลิตภัณฑ์นมกล่อง ยู เอช ที  จำนวน 300 ลัง (14,400 กล่อง) คิดเป็นมูลค่า 100,800 บาท  บริษัท เอส.เค.ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคปลากระป๋อง จำนวน24,120 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่า 339,068 บาท  บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริจาค อาหารสุนัขถาด จำนวน 660 ถาด อาหารสุนัข-แมว 120 กระป๋อง  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

#AllnewsExpress