รมว.กษ. นำผู้บริหาร กษ. พบปะกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

0
8707

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไทรใหญ่และตลาดน้ำไทรน้อย โดยกรมชลประทานจะหารือกับเทศบาลตำบลไทรน้อยผู้ขออนุญาต ถึงแนวทางในการก่อสร้างต่อไป


ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณวัดไทรใหญ่ ที่นำมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาโพง (ปลาบ้า) จำนวน 50,000 ตัว เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น