รมว.ธรรมนัส สั่งทุกหน่วยงาน กษ. ผนึกกำลังช่วยเหลือพี่น้องชาวแปดริ้ว-สมุทรปราการ

0
55532

บ่ายวานนี้ (18 เม.ย.67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่วและสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่สูงกว่าปกติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในคลองประเวศบุรีรมย์ ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน้ำเค็มออกจากคลองประเวศฯ และคลองสาขาออกสู่แม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ลำเลียงน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาช่วยเจือจางน้ำเค็มอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงมาช่วยเจือจางน้ำเค็มเพิ่มเติม พร้อมระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งผลักดันน้ำเค็มออกจากคลอง ลดปริมาณค่าความเค็มให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ให้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองมาผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขณะเดียวกัน ยังได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด