รมว.ธรรมนัส แถลงผลงาน 99 วัน ทำได้จริง ยกระดับภาคการเกษตร มุ่งสร้างความมั่นคงเกษตรกรไทย

0
48538

บ่ายวันนี้(21 ธ.ค. 66) ที่ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4  อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู  กรมชลประทาน  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  “เกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง”    โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายชูชาติ  รักจิตร  อธิบดีกรมชลประทาน   นายสุริยพล  นุชอนงค์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  นายวิทยา  แก้วมี  รองอธิบดีกรมชลประทาน  และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ

นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญๆ ในระยะเวลา 99 วัน (ตั้งแต่ 1 กันยายน – 8 ธันวาคม 2566)  อาทิ  1.นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ   2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  กำหนดมาตรการรองรับภัยพิบัติ โรคระบาดพืช และสัตว์     3. นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส  สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ภาคเกษตร ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของรัฐบาล  

โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  ช่วยยกระดับภาคการเกษตรให้เกิดความมั่นคง  สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ

ทั้งนี้   กรมชลประทาน  และทุกหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะยังคงเดินหน้าและบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มุ่งพัฒนาด้านการเกษตรของไทยไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ให้กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต