รมว.อว. เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” สานพลัง ร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน

0
40028

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยระบุว่าในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ การหาพันธมิตรจากต่างประเทศที่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมผนึกเข้ากับการสร้างเศรษฐกิจ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ปลาเร็วกินปลาช้า หากเราจะทำการวิจัยพัฒนาเราต้องทำด้วยความรวดเร็วและมีความมุ่งมั่นสูง เอาความแกร่งกล้าของไทยไปทำงานกับนานาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ อาชีพนักวิจัยเป็นอาชีพที่ใช้สติปัญญา ได้ใช้สมองตลอดเวลา ความรู้ สติปัญญา เป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งให้ยิ่งเติบโต คนไทยเป็นนักวิจัยที่เก่ง และสามารถนำคำว่า “งานวิจัย” มาเป็นคำที่ถูกใช้เป็นคำสามัญประจำบ้าน นำสิ่งรอบตัวมาคิดต่อ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวิจัยเช่นเดียวกัน” วิจัยและนวัตกรรม เป็นอาวุธที่ทรงพลัง บางเรื่องมันยากแต่อย่ามองว่าเป็นปัญหา ให้มองเป็นโอกาส มองทุกสิ่งเป็นการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้สำคัญเฉพาะหน่วยงานการศึกษา หรือวิจัยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมกันจัดงานมหกรรมงารวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 18 นับเป็นกำลังความร่วมมือของการสร้างสรรค์งานวิจัยที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การจัดงานในปีนี้มีเป้าหมายหลักในการนำความก้าวหน้าของผลงานวิจัย วิทยาการ นวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่องานวิจัย นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของนักวิจัยไทยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภายในงานมีการแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “รามายณะ ตอน ตามกวาง” ผลงานวิจัยโดย คุณนิเวศ แววสมณะ และพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร:คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) พิธีมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับริงมาตรฐานฯ (มอก.2677 – 2558) และพิธีมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล Core TrustSeal ในการจัดข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ https://www.researchexporegis.com และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย