รมว.เกษตรฯ เปิดสถานีสูบน้ำคลองหนัง แก้น้ำท่วม-แล้ง ชาวสงขลา

0
37792

วันนี้ (15 ต.ค. 66) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ” โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด ณ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 


พื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ที่มักประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด เนื่องจากหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบตามไปด้วย ประกอบกับการขึ้นลงของน้ำทะเล จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างประจำทุกปี และในฤดูแล้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร กรมชลประทาน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่มีศักยภาพสูบน้ำได้สูงสุด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสทิงพระ อีกทั้งยังลดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างมาก