รองอธิบดี​กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตาม​ความก้าวหน้างานจ้าง​ สำรวจ​ ออกแบบ​ โครงการอุโมงค์​ระบาย​น้ำใต้​คลอง​บางน้ำจืด​ จ.สมุทรสาคร

0
8136

วันนี้​ (22 กัน​ยายน​ 2563) นาย​เฉลิม​เกียรติ​ คง​วิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ พร้อมด้วย​ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม​ นายสากล​ ชลคีรี​ ผู้อำนวยการโครงการ​ชลประทาน​สมุทรสาคร​ คณะผู้ศึกษา​ และเจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ นำสื่อมวลชน​ลงพื้นที่​โครงการ​แก้ม​ลิง​คลอง​มหาชัย-คลองสนามชัย​ อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ จังหวัดสมุทรสาคร​ เพื่อติดตาม​ความก้าวหน้างานจ้าง​ สำรวจ​ ออกแบบ​ โครงการอุโมงค์​ระบาย​น้ำใต้​คลอง​บางน้ำจืด​ จังหวัดสมุทรสาคร

นายเฉลิมเกียรติ​ คงวิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ กล่าวว่า​ โครงการอุโมงค์​ระบาย​น้ำใต้​คลอง​บางน้ำจืด​ จังหวัดสมุทรสาคร​ มีความเป็นมาเริ่มแรกจาก​การเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น​ ในปี 2554​ จึงมีแนวคิดใน​การ​จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง​ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล หรือปริมาณ​น้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ที่จำเป็นต้องระบายน้พเข้ามาในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้พท่วม โดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือ-ใต้ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ  สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มจาก 52 เป็น 130 ลูกบาศก์​เมตร​/วินาที​ รวมถึง​การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

ด้าน​นายสากล​ ชลคีรี​ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​สมุทรสาคร​ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด​ ประกอบด้วย​ อาคารรับน้ำต้นทาง (บริเวณคลองภาษีเจริญ) อุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ภายในไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ระยะทาง 12.34 กิโลเมตร อัตราการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร​/วินาที​ มีสถานีสูบน้ำบริเวณประตู​ระ​บา​ยน้ำ​คลองบางน้ำจืด อัตราการสูบ 60 ลูกบาศก์​เมตร​/วินาที​ จำนวน 1 แห่ง​ ด้านงานปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเลพร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วย​ 1.งานปรับปรุง/ขุดลอกคลองมหาชัย ระยะทาง 18.60 กิโลเมตร​ 2.งานปรับปรุงคันแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย โดยออกแบบถนนลาดยางและยกระดับถนน ระยะทางประมาณ 42.50 กิโลเมตร​ 3.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกล บานระบายของประตู​ระ​บา​ยน้ำ​เดิม 13 แห่ง และ​ 4. งานออกแบบประตู​ระ​บา​ยน้ำ​เพิ่มเติม 1 แห่ง

ต่อมา คณะได้นำสื่อมวลชน​ลงเรือ​เพื่อตรวจสภาพพื้นที่คลองมหาชัย​-สนามชัย​ ณ​ วัดโสภณาราม​ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร​ จัดหวัดสมุทรสาคร​ จากนั้น​ได้เดินทางต่อมายัง​ ประตูระบายน้ำคลองเจ๊ก​ และประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์​สาย​ 3 เพื่อสำรวจเส้นทางภาพรวม​ของทั้งโครงการ​ โดย​ผลประโยชน์ที่จะได้รับ​ของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด​นั้น​ สามารถช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฟังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตอนบน​ คลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัย คลองสนามชัย โดยผ่านอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด 60 ลูกบาศก์​เมตร​/วินาที​ อีกทั้ง​ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในแก้มลิง และควบคุมระดับน้ำทะเล​ได้

ทั้งนี้​ นายเฉลิมเกียรติ​ คงวิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ ได้เน้นย้ำให้มีการศึกษา​ผลกระทบ​ และการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ​ของประชาชนต่อไป