รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ ​โครงการ​ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​เบื้องต้น​ อ่าง​เก็บ​น้ำ​น้ำ​ลาย​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ จ.เลย

0
9933

วันนี้​ (11 พฤศจิกายน​ 2563) เวลา​ 09.00​ น. นาย​เฉลิม​เกียรติ​ คง​วิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ ​ร่วมประชุมกลุ่มย่อย​ ครั้งที่​ 2 โครงการ​ศึกษา​ความ​เหมาะ​ส​มและ​ผลกระทบ​สิ่ง​แวดล้อม​เบื้องต้น​ อ่าง​เก็บ​น้ำ​น้ำ​ลาย​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ จังหวัด​เลย​ โดยมี​ นาย​กิตติ​คุณ​ บุตร​คุณ​ นายอำเภอ​เมืองเลย​ เป็นประธานการประชุม​ ในการนี้​ นายเริงชัย​ รักอยู่​ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน​เลย​ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวรายงานการประชุม​และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ​ ประกอบด้วย​ ประชาชนในพื้นที่​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​ ผู้นำชุมชน​ ผู้แทนจากส่วนราชการ​พื้นที่​ และผู้ที่มีความสนใจ​ ณ​ ศาลาประชาคม​วัดบ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดเลย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ ที่ประชุมได้มีการ​นำเสนอรายละเอียด​ลักษณะ​และองค์ประกอบ​ของ​โครงการ​ มาตรการในการป้องกัน​ แก้ไข​ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม​และสังคม​ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้​ ความเข้าใจให้แก่ประชา​ช​นอย่างต่อเนื่อง​ในทุกขั้นตอน​ และหาข้อสรุปแนวทางในการดำเนินการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​เป็นที่ยอมรับจากนั้น​ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบ​ ประกอบด้วย​ ประชาชนจากบ้านไร่ทาม​ บ้านหนองนาทราย​ ตำบลนาอาน และประชา​ชนจากบ้านโนนสว่าง​ บ้านนาบอน​ บ้านโพนสะอาด​ บ้านเพีย​ ตำบลชัยพฤกษ์​ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็น​ และซักถามในประเด็นต่างๆที่มีต่อโครงการการศึกษา​ พร้อมทั้ง​ได้ทำการตอบชี้แจง​เพื่อคลายข้อกังวลในทุกประเด็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่​

ทั้งนี้​ นายเฉลิม​เกียรติ​ คง​วิเชียร​วัฒน์​ รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม​ชลประทาน​ ได้มีการสำรวจและศึกษา​ผลกระทบอย่างครอบคลุม​ในทุกมิติ​ โดยจะดำเนินการ​โครงการด้วยความชัดเจน​ และโปร่งใส​ มีมาตรการ​ชดเชยและเยียวยาผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​ ด้วยหลักเกณฑ์​ที่มีความยุติธรรม​ เปิดเผย​ และมีความถูกต้อง​ เน้นการมีส่วนร่วม​ของประชาชน​ ให้เป็นที่ยอมรับในทุก​ขั้นตอน​ เพื่อความเป็นอยู่​ที่ดีของพี่น้องประชาชน

สำหรับ​โครงการ​อ่างเก็บ​น้ำ​น้ำ​ลาย​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ มีความเป็นมา​จาก​ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ​กับอธิบดีกรม​ชลประทาน​ให้พิจารณา​วางโครงการ​ชลประทาน​ลุ่มน้ำเลย​ โดยพิจารณา​วางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำลาย​ เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎร​ในลุ่มน้ำ​เลยเพื่อทำการเพาะปลูก​ได้ทั้ง​ในฤดูฝนและฤดูแล้ง​ มีน้ำสำหรับการอุปโภค​บริโภค​ได้ตลอดปี​ เมื่อวันที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 2520 ณ​ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์​  ซึ่งต่อมาได้มีการอนุมัติ​และเห็นชอบให้กรม​ชลประทาน​จัดทำรายละเอียดโครงการและพัฒนาต่อไป​

โดยโครงการอ่างเก็บ​น้ำ​น้ำ​ลาย​ มีหัวงานเขื่อนตั้งอยู่หมู่ที่​ 5 บ้านไร่ทาม​ ตำบลนาอาน​ อำเภอเมือง​ จังหวัดเลย​ มีความกว้างสันเขื่อน​ 8​ เมตร​ ความยาวสันเขื่อน​ 434 เมตร​ ความ​สูงตัวเขื่อน​ 26​ เมตร มีระดับน้ำกักเก็บ​ +276.00 เมตร​(ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ครอบคลุม​พื้นที่รับประโยชน์​ 17,200 ไร่​ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก​ในพื้นที่เกษตรกรรม​ และอุปโภค​-บริโภค​ ช่วยบรรเทา​ความ​เดือดร้อน​จากการเกิดอุทกภัย​ในพื้นที่​ อีกทั้ง​จะช่วยยกระดับ​คุณภาพ​ชีวิต​ของประชาชน​ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความมั่นคง​ และดียิ่งขึ้นไป​