รองอธิบดี​กรม​ชลประทาน​ ร่วมเฝ้าฯ​ รับเสด็จ สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระบรม​ราชินี​ ทรงติดตามการดำเนินโครงการ​ศึกษา​วิจัย​และพัฒนาสิ่ง​แวดล้อม​แหลมผักเบี้ย​ ฯ จ.เพชรบุรี

0
10564

วันนี้​ (1 ธันวาคม​ 2563) เวลา​ 16.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ​ศึกษา​วิจัย​และพัฒนาสิ่ง​แวดล้อม​แหลมผักเบี้ย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ โดยมี​ ข้าราชการ​ หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ​ และราษฎร​ใน​พื้นที่​ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ​ ณ​ อาคารศูนย์บริการวิชาการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ตำบล​แหลมผักเบี้ย​ อำเภอบ้านแหลม​ จังหวัดเพชรบุรี​

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ​ พร้อมด้วย​ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​จากกรมชลประทาน เข้าร่วมเฝ้าฯ​ รับเสด็จ​ และกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับความเป็นมาของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่​ พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชน​กา​ธิเบศร​ ​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​  บรม​นาถ​บพิตร​ ทรงมีพระราชดำริ​ เมื่อวันที่​ 12​ กันยายน​ 2533​ ให้มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ กรม​ชลประทาน​ และมหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ ร่วมกันศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย​และน้ำเสียในชุมชน​ ซึ่งมีผลต่อการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ​ ​ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินงานศึกษาวิจัยตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมากรมชลประทาน​ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่​โครงการ​ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ อาทิ​ การปรับปรุงคลองรับน้ำเสีย​ การปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่โดยรอบโครงการ​ และอาคารต่าง​ๆ​​ อีกทั้ง กรมชลประทาน​ ยังมีแผนในอนาคตที่จะปรับปรุง​ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอาคารประกอบ​และโครงสร้างพื้นฐาน​ต่างๆของโครงการ​ เช่น การปรับปรุงคลอง​กักเก็บ​น้ำเสีย​ ปรับปรุง​บ่อพักน้ำ​ ปรับปรุงถนนภายในพื้นที่โครงการ​  การปรับปรุง​สะพานทางเดิน​ เป็นต้น​  โดยกรม​ชลประทานเตรียม​พร้อมบูรณาการ​ความร่วมมือต่างๆในการปรับปรุงโครงการ​ เพื่อประโยชน์สุขของ​ประชาชน​ในพื้นที่อย่างยืน