“รองฯกาญจนา” ลงพื้นที่ชัยนาท เตรียมความพร้อมเกษตรกรยกระดับฟาร์มโคเนื้อสู่มาตรฐาน

0
51321

วันที่ 1 ก.พ.67 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและยกระดับฟาร์มโคเนื้อสู่เกษตรมูลค่าสูง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (มกษ. 6400-2555) โดยมี นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. และ นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องนันทพร แฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ มกอช. ได้เดินทางไปพรีเมี่ยมบีฟฟาร์ม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อพบปะเกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร โดยมี นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์ เจ้าของฟาร์ม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป