รองฯวิทยา ลงพื้นที่กางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวระนอง

0
43089

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายพิมล สกุลดิษฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่อำเภอกะเปอร์ และ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

สำหรับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง กรมชลประทาน ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนคลองกะเปอร์ โดยวางแผนพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำคลองกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งป้องกันอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลกะเปอร์ ประมาณ 2,500 ไร่ สนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 บ้านกงษีและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 656 ครัวเรือน ประชากร 1,656 ราย

นอกจากนี้ได้ติดตามการวางแผนพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำคลองนาคาสายใหญ่ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ เป็นประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่ ทั้งยังช่วยป้องกันอุทกภัยให้กับตำบลนาคา ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นแหล่งต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านนาพรุ หมู่ที่ 5 บ้านฝ่ายทำ ตำบลนาคาและบริเวณใกล้เคียง 724 ครัวเรือน ประชากร 2,345 ราย เป็นแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ 3,000 ไร่ และฤดูแล้งได้กว่า 2,000 ไร่