รองเลขาฯ มกอช. ลุยสวนส้มโอชัยนาท เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP-GI พร้อมส่งเสริมใช้ระบบ QR Trace on cloud และการตลาดผ่าน DGT Farm

0
53907

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ลงพื้นตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี โดยมีนายประเวช ขำมา ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี และนางบุญตา บุตรศรี เจ้าของฟาร์มบุญตา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มบุญตา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ กล่าวว่า ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท มีขอบเขตการปลูกในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทโดยได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นพันธุ์ส้มโอประจำท้องถิ่น ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ช่วงที่ออกผลมากที่สุดคือเดือนตุลาคม รสชาติอร่อย หวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อแห้งไม่แฉะน้ำ ไม่มีรสชาติขมติดลิ้น ลูกโตและเปลือกหนา ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มและเป็นลูกคลื่นราดสลับเป็นบางแห่ง มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านทำให้เกิดพื้นที่ที่เรียกว่า น้ำไหลทรายมูล


“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนงานเกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอขาวแตงกวาในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานโดยการอบรมพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกให้ได้รับการรับรอง GAP และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมถึงด้านการตลาดโดยเพิ่มแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ หรือ DGT Farm และระบบตามสอบสินค้าเกษตร QR Trace on cloud เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยนายประเวช ขำมา เป็นประธานแปลงใหญ่ มีสมาชิก 67 ราย มีพื้นที่ปลูกส้มโอรวม 368.25 ไร่ ผลผลิตประมาณ 900 ตันต่อปี