ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดีเดย์ ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย. นี้

0
8864

พลอากาศตรี นพ. สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน จะเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียน ผ่านระบบราชวิทยาลัยฯ จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ ว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ พออนุมัติ ระบบจะส่งอีเมล์ให้หน่วยงานว่าได้จำนวนวัคซีนเท่าไหร่ และทำสัญญา พร้อมชำระเงินกับราชวิทยาลัยฯ ซึ่งสถานพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด

ยืนยันการส่งวัคซีนจะไม่มีปัญหา โดยทางสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จะต้องเตรียมเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดเองโดย วัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส จะถึงไทย ประมาณวันที่20 มิถุนายนนี้ และ จะใช้เวลา ในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ประมาณ2 วัน จากนั้นถึงจะ แจกจ่ายวัคซีนไปยังหน่วยงาน องค์กร สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด ประมาณ วันที่ 23-24 มิถุนายน นี้ และ จะเริ่มฉีดวัคซีน ดีเดย์ วันที่ 25 มิถุนายนนี้ หลังจากนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม จะทยอยเข้าไทยต่อเนื่อง ทุก10 วัน

ราคาของวัคซีนจะมีราคา 888 บาทต่อเข็ม ซึ่งร่วมค่าประกันความเสี่ยงทั้งหมด สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มจะทำการฉีด2 เข็ม ทางหน่วยงานองค์กรที่ขอรับการจัดสรรวัคซีน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนผู้รับวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย

โดยระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน