รู้จัก แอป “SWOC PR” ที่ทุกคนสามารถรายงานสถานการณ์น้ำได้ตลอดเวลา

0
27160

 

แอปพลิเคชัน SWOC PR (Smart Water Operation Center) รายงานสถานการณ์น้ำแบบมีส่วนร่วม จากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัย ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ นวัตกรรมระบบตรวจวัดระดับน้ำโดยใช้ QR Code ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ประชาชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำ จากเสาวัดระดับน้ำ SWOC CODE ที่ถูกติดตั้งนำร่องในลำน้ำต่าง ๆ กว่า 42 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในลําน้ำต่าง ๆ แสดงผลรายงานแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้ทุกที่ ทุกเวลา!

นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังมีฟังก์ชันการรายงานสถานการณ์น้ำจากสถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็ก จากสถานีที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนการรายงานสถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SWOC PR ได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Google Play Store ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android