ร่วมลงทะเบียนเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

0
1907

ร่วมลงทะเบียนเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่จะมาร่วมลงทะเบียนเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 9 ต.ค.นี้ ณ ที่ว่าการเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจรายชื่อโซนปฏิบัติงานได้ทางเว็บไซต์ phralan.in.th ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันพุธที่ 9 ต.ค.

 

#AllnewsExpress