ลุ่มเจ้าพระยาน้ำเหนือมีแนวโน้มลดลง!! กรมชลฯย้ำบริหารจัดการน้ำเน้นกักเก็บสำรองไว้ใช้ อุปโภค บริโภค

0
35921

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ (23 ก.ย.66 ) เวลา 13.00 น. ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,248 ลบ.ม. (ลูกบาศก์เมตร)/วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.7 เมตร มีแนวโน้มลดลง ควบคุมการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตรา 898 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบอย่างสอดคล้องกัน ด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ตอนบนให้มากที่สุด เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และรักษานิเวศ ส่วนตอนกลางจะใช้เขื่อนเจ้าพระยา ในการบริหารจัดการน้ำ โดยระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด ด้านตอนปลายจะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน

ขณะเดียวกัน กรมชลประทานได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 11 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ให้รับทราบและติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว