วุฒิสภา ร่วมใจ เคียงข้างประชาชนสู้โควิด-19

0
5776

วุฒิสภา ร่วมใจ เคียงข้างประชาชนสู้โควิด-19

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากเฟซชิลด์ (Face Shield) จำนวน 5,800 ชิ้น เสื้อคลุมชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท พี.อาร์.เอ็ม กรุ๊ป (ไทย) จำกัด จำนวน 7,900 ตัว และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 150 ขวด ให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอที่ขาดแคลน จำนวน 19 แห่ง ใน 9 จังหวัด สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านบริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไทย โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมของวุฒิสภา ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นบุคคลผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศทุ่มเท และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สูง จึงได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการจัดทำและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวนกว่า 19,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 2,500 ขวด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้ว

สำหรับโรงพยาบาลที่วุฒิสภาดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โรงพยาบาลกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา โรงพยาบาลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา โรงพยาบาลทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โรงพยาบาลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โรงพยาบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โรงพยาบาลสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และโรงพยาบาลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช