ศรแดง จับมือ จังหวังนนทบุรี ส่ง “ ตู้กับข้าวหลังบ้าน ” ต้านภัยโควิด-19 เคียงข้างประชาชน

0
6772

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงลงนาม  MOU กับ จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง สู่ ประชาชนชาวนนทบุรี   ภายใต้โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัยโควิด-19   

เมื่อวันที่ 8 มิ.. 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ภายใต้โครงการตู้กับข้าวหลังบ้านเชิญชวนชาวนนทบุรีปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19  โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ คุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ  จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือดูแล ให้แก่ประชาชนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการตู้กับข้าวหลังบ้านต้านภัย COVID-19 โดยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 7,000 ชุด   โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย ผักสวนครัว 3 ชนิด ได้แก่ คะน้า กะเพรา และพริกขี้หนู  ซึ่งเป็นผักสวนครัวที่ชาวจังหวัดนนทบุรีนิยมบริโภคในครัวเรือน

ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้  มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการลงทะเบียน ซึ่งจะทำให้สามารถชี้แนะประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมรับเมล็ดพันธุ์ในโครงการนี้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง  โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรีสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

📌ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.doae.go.th

จากการสแกน QR code หรือคลิ๊กลิ้งค์ผ่านทางไลน์  ตู้กับข้าวหลังบ้านจำกัดจำนวน 5,000 ครัวเรือน ในจังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 .ของวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

📌ลงทะเบียน สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำกัดจำนวน 2,000 ครัวเรือน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1.มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

2.1 ทะเบียนบ้านต่อ 1 สิทธิ์

3.ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำ ทั้ง 2 ช่องทางได้

นับเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นในส่วนของภาครัฐ และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัดในส่วนของภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผักอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่เราเห็นร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องชาวนนทบุรีสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เคียงข้างเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท จัดให้มีโครงการความสุขปลูกได้ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และบริษัท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชนชาวนนทบุรี ซึ่งบริษัทของเราตั้งอยู่ในพื้นที่นนทบุรีเราจึงเป็นเหมือนพี่น้องชาวนนทบุรีเหมือนกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  ตู้กับข้าวหลังบ้าน  ที่เราจะร่วมลงนาม MOU ในวันนี้อย่างเต็มใจครับ

ในครั้งนี้ เราจึงมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการตู้กับข้าวหลังบ้าน ต้านภัย COVID-19  สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 7,000 ชุด ใน 1 ชุดนั้น ประกอบด้วยพืชผักสวนครัว ที่เหมาะกับการบริโภคของชาวนนทบุรี  3 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คะน้า พันธุ์บางบัวทอง 35 เมล็ดพันธุ์กะเพรา  พันธุ์กลิ่นไท เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู พันธุ์เทอร์โบฮอท

โดยส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงให้กับประชาชนจังหวัดนนทบุรี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากพืชผักที่ดีมีคุณประโยชน์

การช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝังให้ประชาชน มีนิสัยรักการปลูก มีองค์ความรู้นำไปสู่การต่อยอด เป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นดั่งตู้กับข้าวหลังบ้านที่มีแหล่งอาหารไว้รับประทาน จากการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่การเพาะปลูกที่ดี เป็นผลผลิตที่ดี  ไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์อะไร ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบาย มีเงินทอง ก็ไม่สู้มี ตู้กับข้าวหลังบ้าน  เป็นทรัพย์ในดิน ที่กินได้ไม่รู้จบครับ