สชป.7 ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่

0
29415

วันนี้ (22 กันยายน 2565) นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูล บริเวณสถานีวัดน้ำ M.7 (สะพานเสรีประชาธิปไตย) ซึ่ง ปัจจุบัน (13.00 น.) ระดับน้ำอยู่ที่ 112.99 ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ 12 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 2,903 ลบ.ม./วินาที อยู่ในเกณฑ์วิกฤต มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องด้วยขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำชี – มูล เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ในการนี้ ได้ร่วมให้ข้อมูลกับ นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูล และแนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามการเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 140 เครื่อง เครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ได้ดำเนินการติดตั้ง บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร (แก่งสะพือ) เพื่อเร่งผลักดันน้ำ ระบายน้ำจากลำน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ชุมชนบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสิ่งของ อุปโภค บริโภค อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 40 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน

ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในสังกัด เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเตรียมพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมแม่น้ำมูล รวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือ รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง