สถานการณ์น้ำ จ.สุโขทัย เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตี2ของวันนี้ ระดับน้ำจะลดลงอยู่ในระดับตลิ่ง

0
7471

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยว่า ปัจจุบัน (25 ส.ค. 63 ) เวลา18.00น. ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Y.14A อ.ศรีสัชนาลัย มีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีฝนตกหนักทางตอนบนลงมาเพิ่ม คาดว่าระดับน้ำจะอยู่ในระดับตลิ่งในช่วงเวลาตี2-ตี5 คืนนี้ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน อ.เมืองสุโขทัย ลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ โดยใช้ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์)หน่วงน้ำไว้บริเวณด้านเหนือ โดยผันส่วนหนึ่งเข้าคลองฝั่งขวาผ่านปตร.คลองน้ำโจนในอัตรา 16 ลบ.ม./วินาที  และฝั่งซ้ายผันน้ำส่วนหนึ่งปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 356 ลบ.ม./วินาที (แบ่งไปทางคลองยมน่าน 106ลบ.ม./วินาที และคลองยมเก่า 250 ลบ.ม./วินาที)พร้อมควบคุมปริมาณให้ไหลผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ไม่ให้เกิน 800  ลบ.ม./วินาที จากนั้นจะตัดยอดน้ำเข้าคลองซ้าย-ขวา ก่อนถึงตัวเมืองสุโขทัยรวมปริมาณน้ำที่ตัดได้ 225 ลบ.ม./วิ เพื่อควบคุมให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด)ที่สถานีวัดน้ำ Y.4 ไม่เกิน 550 ลบ.ม./วินาที

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุโขทัย ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และวัชพืชบริเวณหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสำรองไว้อีกจำนวน 9 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ