สถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

0
7142

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยังในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด จากอิทธิพลของพายุ ซินลากู”  ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณบ้านผักตบ ต.คำวิลัย อ.เสลภูมิ จำนวน 300ไร่ และบ้านนาทม ต.ภูเงิน จำนวน 300 ไร่ รวม 600ไร่ สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลง  คาดว่าประมาณ 2 – 3 วัน จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ให้ความช่วยเหลือ          โดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 27 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 13 เครื่อง กระสอบทราย 12,000กระสอบ กล่องลวดตาข่าย (Mattress) ขนาด 2x4x0.3 ม. หินใหญ่ เสาเข็มพืด (Sheet pile) และวางแผนตัดยอดระบายน้ำที่ในระบบสูงสุดรวม 28 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดระดับน้ำในลำน้ำยังไม่ให้สูงขึ้นประมาณ 45 นติเตร ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแล้ว ทั้งนี้ ได้ร่วมบูรณาการจัดจราจรน้ำชี-น้ำยัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการเปิดบานระบายน้ำพร่องน้ำในเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อย ไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาสมทบจากน้ำยังตอนบน ซึ่งบางส่วนจะถูกผันเข้าไปเก็บกักไว้ตามแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ สำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนต่อไป

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย และ อ.แม่ลาว ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ลาว มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานเชียงราย ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำ 2 คัน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด