สทนช.บูรณาการทุกหน่วยเร่งดันน้ำ ลดมวลน้ำจ.อุบลฯ ลงแม่น้ำโขง

สทนช.ลงพื้นที่หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแผนจัดจราจรน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำจากตอนบนแม่น้ำมูลก่อนไหลมารวมที่ จ.อุบลฯ พร้อมเสริมเครื่องผลักดันน้ำ 160 เครื่องผลักดันน้ำระบายลงแม่น้ำโขง

0
1482

สทนช.บูรณาการทุกหน่วยเร่งดันน้ำ ลดมวลน้ำจ.อุบลลงแม่น้ำโขง

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี

จากนั้นได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี บริเวณแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง ว่า ได้มีการหารือถึงแผนเร่งด่วนในการเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปริมาณน้ำก่อนส่งผลกระทบกับตัวเมืองอุบลราชธานี โดยจากการหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลด้านท้ายลงสู่โขง ซึ่งจะทำให้น้ำในเมืองอุบลระบายได้เร็วขึ้น โดยล่าสุดขณะนี้กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว ทั้งหมด 160 เครื่อง แยกเป็นที่ อ.พิบูลมังสาหาร 100 เครื่อง และที่ อ.โขงเจียม 60 เครื่อง พร้อมวางแผนการจัดจราจรน้ำโดยลดการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลที่เหนือ จ.อุบลราชธานีที่เขื่อน       ราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรีสเกษ เพื่อน่วงน้ำในแม่น้ำมูลให้เข้าตัวเมืองอุบลฯ ให้น้อยลงและช้าลง รวมถึงจัดจราจรน้ำที่แม่น้ำชีโดยปิดการระบายน้ำที่เขื่อนในแม่น้ำชีตอนบน ได้แก่ เขื่อนลำปาวจ.กาฬสินธุ์ และหน่วงน้ำในแม่น้ำชีโดยลดบานระบายที่เขื่อนระบายน้ำในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ซึ่งปัจจุบันผลกระทบจากน้ำท่วมได้ลดลงแล้ว เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำแม่น้ำชีตอนบนไม่ให้ไหลมาสมทบกับแม่น้ำชีตอนล่าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำหลากที่จะลงสู่แม่น้ำมูลที่ จ.อุบลราชธานีได้

ขณะเดียวกัน ยังหารือถึงแผนระยะยาวร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งต้องหาทางผันน้ำหรือเบี่ยงน้ำในต้นน้ำที่แม่น้ำชีบริเวณ จ.ยโสธร ซึ่งอยู่ในโครงการศึกษาของ สทนช.ในปี63 แล้ว ขณะเดียวกัน สทนช.จะนำผลการศึกษาในการเบี่ยงน้ำในแม่น้ำมูลที่แก่งสะพือลงสู่ด้านท้ายแก่งที่มีการศึกษาไว้แล้วโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาปรับปรุงผลการศึกษาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลโดยเร็วด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ จ.อุบลราชธานีล่าสุดเมื่อเวลา  12.00 น. ของวันนี้ พบว่า ระดับน้ำที่ลำน้ำมูล ที่สถานี M7 จ.อุบลราชธานี สูงกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 3.97 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 5,265 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1 ซม.ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกประมาณ75 .ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 6 ซม. ส่วนระดับน้ำโขงที่ อ.โขงเจียม ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.99 เมตร แนวโน้มทรงตัวจากเมื่อเช้านี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าระดับน้ำแม่น้ำมูลที่ อ. เมืองอุบล จะเริ่มทรงตัวในวันพรุ่งนี้หากฝนไม่ตกเพิ่ม และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 25 วัน ระดับน้ำจะลดลงถึงระดับตลิ่ง

#AllnewsExpress