สธ.เผย มีแรงงานไทย-ต่างด้าว ในโรงงาน จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อ รวม914 จริง!!

0
11442
สธ.เผย มีแรงงานไทย-ต่างด้าว ในโรงงาน จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อ รวม914 จริง แต่เป็นยอดที่ทยอยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ใช่ยอดวันเดียวทั้งหมดถูกกักกันโรคในโรงงานแล้ว ยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อในโรงงานออกสู่ภายนอก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึง รายข่าว ว่า มีการตรวจพบแรงงานในโรงงาน พัทยาฟู้ด จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อวันเดียวกว่า900 ราย จากแรงงานทั้งหมดในโรงงาน3,000 ราย

นพ.โอภาส ระบุว่า เป็นยอดที่ทยอยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยทั้งหมดพบติดเชื้อรวม 914 ราย ซึ่งเป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชุม ส่วนใหญ่ คนในโรงงานไม่มีอาการ

วิธีการคุมโรค ใช้วิธีการคุมโรค คล้ายกับตลาดกลางกุ้ง คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ แยกผู้ติดเชื้ออาการน้อย อาการมาก มีการจัดตั้งรพ.สนาม ในพื้นที่ ตอนนี้โรงงานมีการปรับพื้นที่แล้ว ขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจจะมีผู้คิดเชื้อออกมมสู่ภายนอก

ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปในโรงงาน ทางอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรงงานมีการฆ่าเชื้อ ใช้ความร้อนในการผลิตอาหารที่สูงพอ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ได้ มีการแยกแรงงานออกมาและเป็นไปตามมาตรฐาน

..โดย พรรษนันท์..