สภาแห่งชาติเวียดนามหารือยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวกรุงฮานอย

0
39162

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและ Intelligentmedia หน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม ร่วมด้วยสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชุมร่วมกับสมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือประเด็นยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวเป็นการด่วน

​คาดการณ์ว่ามีสุนัขและแมวกว่า 5 ล้านตัวต่อปีถูกเชือดที่เวียดนามในกิจการค้านี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนยังผู้ค้า, โรงเชือด, และผู้ที่ยังบริโภคเนื้อสุนัขและแมวว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่มนุษย์ รวมถึงความเสี่ยงในการติดโรคทริคิโนซิสที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิตัวกลม อหิวาตกโรค และเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพซึ่งคร่าชีวิตชาวเวียดนามราว 70 คนในทุกปี แม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการยุติการค้านี้ลงแต่ยังมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวควรดำเนินการต่อไป การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจกระบวนการค้าเนื้อสุนัขและแมวในเวียดนาม การดำเนินงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการสัตว์เลี้ยงและทางด้านกฎหมาย

​นายเหงียน ตวน อันห์ รองประธานบริหารฝ่ายกิจการ (ภายใต้คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติ) กล่าวว่า “การค้าและการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวกำลังเป็นข้อขัดแย้งในสังคม สวัสดิภาพสัตว์เป็นหัวข้อการประชุมของสภาแห่งชาติเวียดนาม ขณะนี้ประเทศเวียดนามกำลังพิจารณาด้านกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ แต่การบังคับใช้กฎหมายยังมีข้อควรพิจารณาอีกมากต้องดำเนินการจากหลายภาคส่วนพร้อม ๆ กัน ควรสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักว่าการเสริมสร้างมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ไม่เพียงช่วยปรับปรุงชีวิตสัตว์ให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถลดความเสี่ยงโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อาจเผชิญ ยิ่งไปกว่านั้น ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มากขึ้น ผมขอสนับสนุนการลดและยุติการค้าและการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวในเวียดนาม”


​หัวข้อการประชุมที่สำคัญหนึ่งคือกลยุทธ์และแผนงานในการพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นเมืองปลอดการค้าเนื้อสุนัขและแมว
​นายทา วัน ตวง รองผู้อำนวยการกรมวิชาการเกษตรฮานอย กล่าวว่า “กรุงฮานอยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเวียดนาม จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับฮานอยที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิในฐานะเมืองที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความสร้างสรรค์ การยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มองหาการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าจะขยายเป็นวงกว้างหากไม่ควบคุมและไม่มีโครงการฉีดวัคซีนสุนัขอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะสั้น ฮานอยควรใช้มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดเขตปลอดภัยสำหรับสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีน และควบคุมการค้าและการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นควรทำงานอย่างหนักเพื่อให้การศึกษา สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน ควบคุมสุนัขที่ใช้ชีวิตโดยอิสระในชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้ดีขึ้น”

​มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) องค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวในเอเชีย ได้เสนองานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงของกิจการค้าเนื้อที่เกิดขึ้นต่อสัตว์และผลกระทบต่อมนุษย์ การสำรวจสภาวะจิตใจและแรงจูงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเนื้อสุนัขและแมว ผลที่พวกเขาอาจได้รับจากการมีส่วนร่วมซึ่งรวมถึงความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และอาการอื่น ๆ ที่คล้ายโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ อีกทั้งการบาดเจ็บทางร่างกายและเป็นโรคติดเชื้อ

​นายราฮุล เซกัล ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดคือการยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมว เริ่มในระดับจังหวัดก่อนเช่น กรุงฮานอย เพื่อยุติการค้าและการดำเนินการของโรงเชือด ความร่วมมือกับสมัชชาแห่งชาติเวียดนามถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับปัญหาขึ้นสู่ปัญหาระดับชาติของรัฐบาล เพื่อให้กฎหมายและระเบียบควบคุมการค้าเนื้อสุนัขและแมวได้รับการปรับปรุงและบังคับใช้ต่อไป เรายังสนับสนุนสมาคม,ภาคประชาสังคม, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางที่หลากหลายแง่มุมมาปรับใช้ รวมถึงการให้ความรู้ การออกกฎหมาย การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภค การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และความร่วมมือที่นำไปสู่ทัศนคติของชาวเวียดนามที่ไม่ยอมรับการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวอีกต่อไป”

​เนื่องจากการบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนาน การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนควรเป็นวิธีการแรกในการแก้ปัญหา
​นางสาวดเยียน บุย ผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคมของ Intelligentmedia กล่าวว่า

“นอกเหนือจากการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมศาสตร์ควรนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้บริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นประจำ จำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเนื้อสุนัขและแมว การสร้างข้อจำกัดเพื่อลดการบริโภค และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอื่นเพื่อการบริโภค ซึ่งจะต้องสื่อสารกับประชาชนทั้งหมดไม่ใช่เพียงแต่กับกลุ่มคนที่ยังบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมและทำให้เกิดการต่อต้านการบริโภค”

​นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้บทเรียนจากประเทศที่มีการยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวได้สำเร็จแล้ว เช่น ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ โดยสมาชิกรัฐสภาและผู้นำจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการค้า และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนามต่างเห็นพ้องตามมติที่ประชุมดังกล่าวเพื่อยุติการค้าเนื้อสุนัขและแมวในกรุงฮานอยและขยายผลทั่วประเทศเวียดนามต่อไป