สสส.เผยผลสำรวจการพนันปี62 พบคนไทยเล่นการพนันเพิ่มขึ้น30 ล้านคน ต่ำสุด เด็ก7 ขวบ

0
2472

สสส.เผยผลสำรวจการพนันปี62 พบคนไทยเล่นการพนันเพิ่มขึ้น30 ล้านคน ต่ำสุด เด็ก7 ขว

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน รายงานสถานการณ์การพนันปี 2562 พบคนไทยเล่นพนันเพิ่มขึ้น ถึง 30.42 ล้านคน โดยเพิ่มจากปี 2560 ล้าน ขณะที่ผลสำรวจ พบ เด็ก และ เยาวชนไทยเล่นการพนัน อยู่ที่ 3.7 ล้านคน อายุต่ำสุดเริ่มเล่นในวัย 7 ขวบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดประชุม วิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2562 สังคมเท่าทัน การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ในปี 2562 พร้อมจัดเวทีอภิปรายหาทางแก้ไขปัญหาโดยตัวแทนจากทุกภาคส่วน

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ซึ่งได้สำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2562 / โดยก็บข้อมูลกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 77 จังหวัด รวม 44,050 ตัวอย่าง

พบว่า ปี 2562 คนไทยเล่นการพนันร้อยละ 57 หรือประมาณ 30.42 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.49 ล้านคน ใ นจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่ 7 แสนกว่าคน และพบอีกว่านักพนันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน

แต่น่ากังวลใจคือ เด็กอายุ 15-18 ปี เล่นการพนันประมาณ 7.33 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของกลุ่มเด็ก

ขณะที่เยาวชนอายุ 19-25 ปี เล่นการพนันประมาณ 3.05 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.3 ของกลุ่มเยาวชน

และอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าห่วงใยคือ กลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เล่นพนันประมาณ 3.35 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.2 ของกลุ่มผู้สูงวัย

สำหรับอายุที่เริ่มเล่นพนันครั้งแรกต่ำสุดคือ ที่ 7 ขวบ เท่ากับการสำรวจหลายครั้งที่ผ่านมา

โดยการพนันยอดนิยม 5 อันดับแรก ยังคงเหมือนกับผลสำรวจปีที่ผ่าน มา คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ พนันทายผลฟุตบอล และไฮโล / ในส่วนพนันออนไลน์พบว่าคนไทยเคยเล่น ร้อยละ 7.4 หรือประมาณ 3.19 ล้านคน

ขณะที่ วงเงินหมุนเวียนในตลาดพนัน พบว่า พนันทายผลฟุตบอลมาเป็นอันดับ 1 มีวงเงินพนันหมุนเวียนมากถึง 160,542 ล้านบาท ตามมาด้วยหวยใต้ดิน 153,158 ล้านบาท และสลากกินแบ่งรัฐบาล 150,486 ล้านบาท

 

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ระบุว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้โรคติดพนันเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับจิต พฤติกรรม หรือพัฒนาการทางระบบประสาท หลายคนที่เลิกไม่ได้ มักเกิดปัญหาในชีวิตตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพจิต สุขภาพกาย หนี้สิน ครอบครัว การใช้ความรุนแรง อาชญากรรม โดยหวังว่าในอนาคต ไทยจะมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการป้องกันและลดปัญหาจากการพนันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ปัญหาการติดพนันอย่างจริงจัง

#AllnewExpress