สส.ชสอ. เตรียมเปิดประชุมใหญ่สามัญฯ 24 มี.ค.เคาะแผนดำเนินกิจการปี 67

0
52233

นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดเผยว่า สส.ชสอ. ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับสมาคม เพื่อรับฟังการรายงานกิจการปี 2566 แผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567 รวมทั้งแผนการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ปี 2567 และมีจัดพิธีมอบโล่รางวัลศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ดีเด่น ประจำปี 2566 นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี และผู้สอบบัญชีสมาคม ประจำปี 2567 อีกด้วย


นายสมพล กล่าวว่า แต่เนื่องจากปัจจุบันสมาคมฯ มีจำนวนสมาชิก 334,965 คน ซึ่งหากเชิญสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะประสบปัญหาด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการของสมาคมฯ จึงมีมติกำหนดให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยการคัดเลือกผ่านศูนย์ประสานงานหรือกลุ่มสมาชิกของท่าน เพื่อให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในกรอบจำนวนที่สอดคล้องกับพื้นที่ในการจัดประชุม


“ทั้งนี้ หากสมาชิกที่ต้องการจะดูรายงานกิจการสมาคมฯ และรายละเอียดประกอบวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.fscct.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือแจ้งผ่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อสงสัยไปนำเสนอที่ประชุมใหญ่ได้” นายก สส.ชสอ. กล่าว

นายสมพล กล่าวอีกว่า สส ชสอ. ขอให้สมาชิกทุกท่านดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ตามบัญชีกำหนดจำนวนสมาชิกและติดต่อที่ศูนย์ประสานงานของท่านภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อนำไปเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ ตลอดทั้งแจ้งการประชุมใหญ่ฯ ให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป