สำนักงานชลประทานที่ 12 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก 7 กุมภาพันธ์ 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จเปิดเขื่อนเจ้าพระยา

0
26012

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.45 น. นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 12 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก 7 กุมภาพันธ์ 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา โดยทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณแท่นจารึกพระปรมาภิไธย และปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท