หลายพื้นที่เกษตรน้ำไม่เพียงพอ…ฝนหลวงฯ เร่งทำฝนช่วยเหลือโดยไม่มีวันหยุด บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

0
14475

วันที่ 10 มิ.ย. 64เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ก็ยังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรขนาใหญ่ที่สำคัญของประเทศ แม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะยังอยู่ในเขตชลประทานแต่ยังคงมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและการใช้อุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ยังคงมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.ลำปาง สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี พัทลุง เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา
เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่มอก เขื่อนลำปาว และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี

​​นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงเช้าวันนี้ จากผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า ทั้ง 13 หน่วยปฏิบัติการยังไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของสภาพอากาศ โดยมี 1 หน่วยปฏิบัติการที่ไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ คือ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากนักบินงดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังสังเหตุอาการไม่พึงประสงค์ 48 ชั่วโมง หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

​​อย่างไรก็ตาม อีก 12 หน่วยปฏิบัติการ จะยังคงติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวัน ากสภาพอากาศมีการ ปลี่ยนแปลง และเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100