อธิบดีกรมการข้าว อ้อนชาวนาบ้านโนนขาม ร่วมจัดตั้งแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมกันผลิตข้าวรักษ์โลก

0
27386

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายสานิตย์ จิตต์นุพงศ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายภาคิน มุสิกสุวรรณ นายกศูนย์ข้าวชุมชนแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกรมการข้าว นายสุเทพ คงมาก นายกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร บ้านโนนขาม หมู่ที่ 12 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคอีสาน และ สมาชิกเกษตรกร ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยมาโดยตลอด จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ นำมาต่อยอดเป็น “ข้าวรักษ์โลก” ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยกรมการข้าวจะมีการนำร่องการนำข้าวรักษ์โลกมาเป็นแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนาในภูมิภาค ตามแบบอย่างขาณุโมเดลที่จังหวัดกำแพงเพชร ​

ด้านนายสานิตย์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เปิดเผยว่า “ข้าวรักษ์โลก” เป็นการปลูกข้าวโดยคำนึงถึงการรักษานิเวศเป็นหลัก ยกเลิกการเผาฟาง โดยผลผลิตที่ได้ คือ ข้าวมีคุณภาพทางกายภาพดีขึ้น ทำให้ได้ราคาสูง ประกอบกับการใช้ชีวภัณฑ์ชีวภาพที่มีต้นทุนต่ำ ผลที่ได้คือชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน

ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้เชิญชวนให้เกษตรกรบ้านโนนขามเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแลประสิทธิภาพ ในการผลิตข้าวอีกทั้งยังได้แนะนำให้กลุ่มชาวนาหันมาทำนาประณีต ซึ่งเป็นการทำนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่นาส่วนอื่นเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ย หรือปรับพื้นที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรด้านอาหาร และแนะนำให้ชาวนาหันมาใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาในการทำการเกษตร เพื่อลดข้อจำกัดด้านแรงงาน และพลังงานต่อไป

“รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร กรมการข้าวพร้อมสนับสนุนให้ขาณุโมเดล และทุกกลุ่ม เป็นแหล่งผลิตข้าวมีคุณภาพดีและยั่งยืน ต่อไป” อธิบดีกรมการข้าวกล่าวทิ้งท้าย