อธิบดี “ประพิศ” ห่วงใยชาวสวนทุเรียนภาคใต้ตอนบน สั่งเร่งช่วยเหลือจนพ้นวิกฤติภัยแล้ง

0
37827

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดส่งน้ำ-เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง จังหวัดชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จนผ่านพ้นวิกฤติขาดแคลนน้ำ บางพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้ว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลและสำนักงานชลประทานที่ 14 นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายน้ำ ทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร และได้นำเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำรอง โดยได้เน้นย้ำว่าน้ำต้องไม่ขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการช่วยเหลือมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประกอบกับในบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนบางพื้นที่เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้บ้างแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนออกจำหน่ายในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ โดยได้รับคำขอบคุณจากพี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่กรมชลประทานสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ทำให้รอดพ้นวิกฤตขาดแคลนน้ำไปได้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะยกระดับเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะกลับสู่สภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง