‘อนุทิน’ ชื่นชม สธ.อุบลราชธานี ทำงานเข้มแข็ง ประชาชนไม่ขาดยา ไม่พบโรคระบาด

0
1807

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามงานฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่ จ.อุบลราชธานี ชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ทำงานเข้มแข็ง ประชาชนไม่ขาดยา ไม่พบโรคติดต่อ ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่องทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) ที่ จ.อุบลราชธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่ศาลาประชาวารินและวัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมืองจ.อุบลราชนี และให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันยังเหลือน้ำท่วมบางพื้นที่ใน อ.เมืองและวารินชำราบ ยังมีผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง 5 แห่ง จำนวน 274คน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในช่วงน้ำท่วม ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำศูนย์พักพิงชั่วคราวครบทุกศูนย์ 64 หน่วย มีทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการ 318 ทีม ประชาชนรับบริการ 15,803 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และทำแผล โดยมีกลุ่มที่ดูแลพิเศษ 4,269 คน เป็นหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ แจกยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยาโรคน้ำกัดเท้า กลากเกลื้อน ยาทากันยุง ไม่พบปัญหาขาดยา นอกจากนี้ ได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) 221 ทีม มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 1,059 คน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 9,728 คน พบร้อยละ 5 มีความเครียดมาก มีภาวะซึมเศร้าและมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย 28 คน ได้ให้การดูแลใกล้ชิด ทั้งรักษาด้วยยาและเยียวยาจิตใจ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม2562 เกิดเหตุดินถล่มได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจเข้าไปดูแล 10 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ พบเครียดและมีภาวะซึมเศร้า ส่งพบแพทย์ พร้อมติดตามดูแลต่อเนื่อง

สำหรับในช่วงหลังน้ำลด ประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้าน EOC ได้ส่งทีมฟื้นฟูเข้าไปในทุกพื้นที่ ประกอบด้วยทีมควบคุมป้องกันโรค ฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุยุง แมลงวัน พาหะนำโรค ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าไปทำความสะอาดบ่อน้ำกินน้ำใช้ เติมคลอรีน ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ วัด โรงเรียน ล้างตลาด รวมทั้ง ส่งทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ดูแลประชาชนต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันไม่พบปัญหาการระบาดของโรค แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องต่อไป ในส่วนสถานบริการในสังกัด ได้รับผลกระทบ 11 แห่งทุกแห่งเปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.น้ำท่วมบ้านพักอาศัย 1,591 คน เบื้องต้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนอน และเงินช่วยเหลือ โดยทางส่วนกลางจะระดมความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทั่วประเทศทั่วไป

“ต้องขอขอบคุณและชื่นชมการทำงานที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ตลอด 37 วันที่มีปัญหาน้ำท่วม ประชาชนไม่มีปัญหาขาดยา ไม่พบโรคระบาด กลุ่มซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตายได้รับการดูแลใกล้ชิด ขอให้ทำงานต่อเนื่อง ดูแลประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ จนกว่าจะส่งผู้ประสบภัยคนสุดท้ายกลับเข้าบ้าน” นายอนุทินกล่าว