อิทธิพลของพายุซินลากู ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำน่านด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์ เพิ่มสูงขึ้น

0
7399

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุซินลากู ในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงบริเวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์จำนวนมาก  ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน (4 ..63) จังหวัดพิษณุโลก ที่สถานีวัดน้ำ N27A อำเภอพรหมพิราม มีระดับน้ำอยู่ที่ +40.80 .รทก.(ระดับตลิ่ง 47.07 .รทก) และที่สถานีวัดน้ำ N5A อำเภอเมืองพิษณุโลก มีระดับน้ำอยู่ที่ +34.50 .รทก.(ระดับตลิ่ง 44.87 .รทก) คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม  ในพรุ่งนี้(5 .. 63)จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4-5 เมตร  ด้านจังหวัดพิจิตร ที่สถานีวัดน้ำ N7A อำเภอเมืองพิจิตร มีระดับน้ำอยู่ที่+27.97 .รทก.(ระดับตลิ่ง 35.87 .รทก.) และที่สถานีวัดน้ำ N8 อำเภอบางมูลนาก มีระดับน้ำอยู่ที่ +21.53 .รทก. (ระดับตลิ่ง 29.42 .รทก.)คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม  จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4-5 เมตร  ในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 และที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่สถานีวัดน้ำ N67 อำเภอชุมแสง  มีระดับน้ำอยู่ที่ +18.467 .รทก.(ระดับตลิ่ง 28.30 .รทก.) คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม  จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4-5 เมตร  ในช่วงวันที่ 7-8 สิงหาคม2563 ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังเขื่อนสิริกิติ์ ให้หยุดการระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน รวมทั้งหยุดการระบายน้ำของเขื่อนแควน้อยฯ ตั้งแต่วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้กับผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำน่าน อาทิ ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แพร้านอาหาร และแพสูบน้ำ  ให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที