เกษตรกรวังสะพุงเฮ! ชป.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านโนนฟากเลย สูบน้ำได้แล้ว

0
34233

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับการรายงานจากโครงการชลประทานเลยว่า ได้เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ด้วยการซ่อมแซมสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนฟากเลย ที่ถูกตัดขโมยสายไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสามารถเดินเครื่องสูบน้ำ ส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้ว

โดยได้รับคำขอบคุณจากพี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กรมชลประทานได้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก