เกษตรกรเฮ “เฉลิมชัย” รุกหนัก นำทัพกระเกษตรฯ พา กยท. ลงนาม MOU ซื้อขายน้ำยางข้น กับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน

0
3171

เกษตรกรเฮ “เฉลิมชัย” รุกหนัก นำทัพกระเกษตรฯ พา กยท. ลงนาม MOU ซื้อขายน้ำยางข้น กับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างการยางแห่งประเทศไทย กับ 3 บริษัทน้ำยางข้นจีน

ได้แก่ 1)ริษัท GOAMI ZHENGFENG TRADING (ริษัทนำเข้าน้ำยางข้น อันดับ 1 ของจีน) 2)ริษัท NINGBO CHANGHKEN (ริษัทนำเข้าน้ำยางข้นจากไทยเป็นอันดับ 1) และ 3)ริษัท SANGDONG XINGYU (ริษัทที่ใช้น้ำยางข้นผลิตถุงมือยางอันดับ 1 ของจีน) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชาจีน ว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพปริมาณการส่งออกน้ำยางข้นไปจีนได้เพิ่มขึ้นกว่า 60,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา จีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ซึ่งไทยส่งออกน้ำยางข้นไปจีนปีละกว่า 420,000 ตัน (37.8% ของการส่งออกทั่วโลก) เป็นมูลค่ากว่า 15,500 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 อุตสาหกรรมน้ำยางข้นไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ไทยส่งออกน้ำยางข้นลดลง 14% โดยเฉพาะตลาดจีนลดลงกว่า 23% ซึ่งการลงนามในวันนี้จะเป็นการรักษาฐานลูกค้าจากประเทศผู้ซื้อยางเดิม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้สินค้ายางพาราของไทย และเพิ่มช่องทางหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของไทย

“นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการตอกย้ำถึงคุณภาพน้ำยางข้นของไทยที่ดีที่สุดในโลกให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน ซึ่งฝ่ายไทยมีศักยภาพส่งออกน้ำยางคุณภาพสูง และพร้อมจะเป็นคู่ค้าที่ดีกับจีนและทุกประเทศทั่วโลก” นายเฉลิมชัย กล่าว