เกษตรกร-พาณิชย์จังหวัด ตื่นตัว! จุรินทร์ ขับเคลื่อนหนัก จัด “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยนCOUNTER TRADE คาดยอดซื้อขายทะลุ 2,500 ล้าน วันนี้

0
7745

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดงาน “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE” ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นท์ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารระดับสูง พาณิชย์ทุกจังหวัดร่วมกับเกษตรกร เจ้าของสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป หรือตภัณฑ์ และ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปจำกัด บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทลจำกัด บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วม

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในเรื่องของ ”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยมีพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในภูมิภาคในแต่ละจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายรวมของวิสัยทัศน์ในการสร้างไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกรูปธรรมของการขับเคลื่อนทางการตลาดที่มีความชัดเจนคือพาณิชย์จังหวัด ต้องจับมือกับเกษตรกร ต้องจับมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนราชการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เซลล์แมนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

นายจุรินทร์ กล่าวว่าช่องทางการตลาดที่ได้มีการบรรจุรวมกันให้เซลส์แมนจังหวัดทีมงานทุกท่านได้ตระหนักและดำเนินงานให้บรรลุผลประกอบด้วย 4 ช่องทาง
1.ตลาดออฟไลน์ ที่จะขยายให้มีการความเติบโตขึ้นในสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาในโลกและประเทศของเราที่ได้รับผลกระทบ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าในจังหวัดพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและทั้งเอกชนและเกษตรกร ในการที่จะจัดกิจกรรมให้มีช่องทางระบายสินค้าและบริการให้เพิ่มมากขึ้น และโมบายมาร์เก็ตต้องเดินหน้าต่อไป เพราะบางครั้ง ผลิตภัณฑ์บางชนิด บางช่วงเวลา อาจเกิดการล้นตลาดขึ้นมา การจัดตลาดเคลื่อนที่จึงมีความสำคัญในการที่ต้องช่วยระบายสินค้าในจังหวัด ภายใต้ความรับผิดชอบของพาณิชย์จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคส่วนต่างๆ นอกจากนั้นจะต้องดำเนินการในเรื่องเปิดพื้นที่ช่องทางการจำหน่ายในทุกรูปแบบตลาดนัด ตลาดสด ตลาดมุมเมือง ตลาดต่างๆ ในทุกรูปแบบ คือภารกิจที่เซลล์แมนจังหวัดจะต้องดำเนินการรวมทั้งการเปิดพื้นที่โมเดิร์นเทรด สมาร์ทโชวห่วยในทุกรูปแบบ คือภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.ตลาดออนไลน์เป็นรูปแบบที่สองที่พาณิชย์จังหวัดจะต้องช่วยประสานดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จะกลายเป็น New Normal ทางการค้าของประเทศและการค้าของโลก คิดว่าจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไปและสร้างความคุ้นชินทางการค้าให้เกิดขึ้นในโลก การทำการค้าออนไลน์ การสร้างองค์ความรู้พัฒนาคนและการให้การอบรมแลกเปลี่ยน การฝึกทักษะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ พาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบให้กับผู้ผลิต ผู้ทำธุรกิจและผู้ประสงค์ที่จะทำการตลาดออนไลน์ในทุกกลุ่ม และหลักสูตรเข้มข้นที่ต้องส่งออกออนไลน์ก็ต้องดำเนินการ
3.คอนแทรคฟาร์มมิ่งคือการทำเกษตรพันธสัญญา ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้แล้ว ได้ดำเนินการที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่”อมก๋อยโมเดล”จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่พวกเราจะต้องช่วยกันขยายให้เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อ มีความชัดเจนทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณรวมถึงราคา ทั้งสองฝ่ายจะปฎิบัติตามพันธกิจ ตามสัญญา ผู้ผลิตก็มั่นใจว่าขายได้ ผู้ซื้อก็มั่นใจว่าได้สินค้าและบริการตามคุณภาพที่กำหนดไว้ในสัญญาแน่นอน เพื่อสร้างความชัดเจนให้การการดำเนินธุรกิจ
4.รูปแบบเคาน์เตอร์เทรด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด ที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดเงินสด ขาดสภาพคล่อง ของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ เอาสินค้ากับสินค้ากับผลิตภัณฑ์บริการมาแลกกัน ถ้าแลกแล้วมูลค่าไม่เท่ากันส่วนเหลื่อมก็จ่ายเป็นเงิน หรือเอาสินค้าอีกชนิดอื่นเติมเข้ามาจนเท่ากันแล้วแลกเปลี่ยน
เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด งานวันนี้ว่าเซลล์แมนจังหวัดจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนเคาน์เตอร์เทรด

” ขอแสดงความชื่นชมกับพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับนโยบายเคาน์เตอร์เทรดปฏิบัติตลอดช่วงเมษายนถึงสิงหาคม 5 เดือนเต็ม ทำหน้าที่บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และพาณิชย์จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกทางการค้าในจังหวัดทั้งเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียน GI การดำเนินการทุกอย่างทุกรูปแบบภารกิจสำคัญที่พาณิชย์จังหวัดต้องดำเนินการ รวมทั้งการพัฒนาคน ผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมอบรม ให้จังหวัดต้องทำความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ที่เดินหน้ามาจนถึง Lotที่ 6 น่าจะมี Lot ที่ 7,8 ต่อไป ทุกจังหวัดต้องเตรียมการสำหรับการเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในนโยบายเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายสมาร์ทโชวห่วย นโยบายอาหารไทยอาหารโลก ที่วันข้างหน้าเราจะต้องผงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้สำหรับอาหาร ผมเชื่อว่างานนี้ต้องได้ยอดไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้าน เพราะเช้านี้ยอดตัวเลขซื้อขายแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่ารวมแล้ว 2,343.7 ล้านบาท จะมีการจับคู่อย่างน้อย 74 คู่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ขอแสดงความชื่นชมเซลส์แมนจังหวัดและภาคเอกชนเกษตรกรภาคการผลิตภาคบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมให้กิจกรรมวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์” นายจุรินทร์ กล่าว

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจวันนี้ได้จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัดและระหว่างโมเดิร์นเทรดกับกลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นนโยบายหลักตั้งแต่ต้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดทั้งวันนี้เกิดบรรยากาศที่ตื่นตัวคึกคักมากเพราะเป็นมิติใหม่ของการซื้อขายโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกันจุงไม่เป็นการเสียเวลาตระเวนหาสินค้าของแต่ละจังหวัด ขณะนี้สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามรายงานตัวเลขที่เป็นยอดเจรจาคืบหน้าเพิ่มเติมโดยใช้เวลาตลอดทั้งวัดนี้ที่โรงแรมรามาการ์เดนและจะเชื่อมโยงต่อไป อันจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและวงจรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยุทธศาสตร์”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”นี้ จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งมีการวัดผลให้ได้ประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล