เกษตรฯ จับมือ ช้อปปี้ ปรับกลยุทธ์ รุกฐานตลาดออนไลน์ สร้างเทรดเดอร์ช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รับยุคNew normal

0
6537

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ว่า หนึ่งในนโยบายสคัญของกระทรวงเกษตรฯ คือการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตเกษตรโดยใชแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ มีเกษตรกรให้ความสนใจ และเข้ร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเกษตรกรหลายรายประสบความสเร็จ และสามารถจหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างยอดจหน่ายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%

วันนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต่อยอดการดเนินงานด้านตลาดออนไลน์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จัดอบรมเกษตรกร ให้เป็นผู้จหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์มืออาชีพประจเภอ ซึ่งนอกจากจะจัดอบรมให้เกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มเดิม คือ เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Young smart farmer แล้ว ในครั้งนี้เรายังขยายโอกาสไปยังลูกหลานเกษตรกร หรือ ศพก. หรือ อาสาสมัครด้านการเกษตรที่มีความพร้อม มาร่วมเป็นตัวแทนจหน่ายสินค้า หรือ เทรดเดอร์ ให้เกษตรกรอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความพร้อมในการจหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้มีโอกาสจหน่ายสินค้าเกษตรของตนเองออกสู่ตลาดได้อย่างทั่วถึง

“ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสคัญ ทุกฝ่ายปรับตัวสู่ New Normal อย่างเห็นได้ชัด ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดเกษตรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้เราได้พันธมิตรชั้นนำอย่าง ช้อปปี้ ประเทศไทย จกัด แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศมาดเนินงานร่วมกัน จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานที่มีประสิทธิภาพของทางช้อปปี้ที่ได้เข้ามาช่วยฝึกอบรม จะช่วยให้เกษตรกรพัฒนาสู่ผู้จหน่ายสินค้าเกษตรมืออาชีพประจเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯขอขอบคุณทางบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมกันในครั้งนี้” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน มร. เทอเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ช้อปปี้พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานโครงการที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ และมีเทรดเดอร์ มาร่วมสนับสนุนกระจายผลผลิตให้เกษตรกรในทุกพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากรายงานของบริษัทเก็บสถิติแอพ App Annie รวมสถิติการดาวน์โหลดแอพบน AppStore และ Play Store ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทางช้อปปี้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแอพพลิเคชั่นในหมวดช้อปปิ้งอันดับ 1 จากยอดผู้ใช้งานต่อเดือน (Monthly Active Users) และการใช้เวลาบนแอปพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการ Android สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ช้อปปี้และกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกันสร้างฐานการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ที่แข็งแรง เติบโต และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างไร้ขีดจกัด

“ปัจจุบัน ช้อปปี้ เป็นอีคอมเมิร์ซแพลทฟอร์มอันดับหนึ่งที่ถูกใจทั้งคนซื้อและคนขาย เรามีแบรนด์ชั้นนShopee Mall กว่า 1,500 แบรนด์ และมีทีมงานพร้อมที่จะร่วมพัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ชให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และเครือข่ายของกระทรวงเกษตรฯ ให้สามารถนทักษะและความสามารถไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ นอกจากนี้ ช้อปปี้ พร้อมที่จะสนับสนุนเผยแพร่โครงการด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตรฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัรวมทั้งจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าออนไลน์อย่างเต็มที่” มร. เทอเรนซ์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จกัด จะจัดคอร์สฝกอบรมให้เกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มเดิมและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์โครงการ ได้เข้าร่วมตามหลักสูตรที่กหนด โดย 1 คอร์ส ใช้ระยะเวลา 7 วัอีกทั้งยังพัฒนาการฝึกอบรมให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยการเปิดอบรมทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ ซึ่งภายในปี 2563 นี้ หนดเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

Facebook Comments