“เฉลิมชัย”พร้อมยกเลิกใช้สารพิษทางการเกษตรทันที หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติออกมา

0
1657

“เฉลิมชัย”ยืนยัน พร้อมยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง ระบุมอบรมช. มนัญญาเดินหน้าเต็มที่ ชี้หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยกเลิกใช้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมปฏิบัติทันที

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการพิจารณายกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพลิฟอส และไกลโฟเซตนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย หากมีมติให้ยกเลิกใช้ ตนพร้อมลงนามให้ยกเลิกใช้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคทั้งประเทศ ทั้งนี้จากการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 62 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างความเข้าใจกับ 4 ภาคส่วนคือ รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภคถึงปัญหา วิธีการ และผลกระทบของสารเคมีดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีสารทดแทนซึ่งสารทดแทนนั้นต้องไม่กระทบต่อเกษตรกรทั้งด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพผลผลิต รวมถึงความเป็นพิษ รวมถึงการหาสารหรือวิธีการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทดแทน โดยให้เวลาดำเนินการอีก 60 วัน ซึ่งตนได้มอบหมายให้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้รับผิดชอบเรื่องนี้และอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เมื่อรมช. มนัญญาสรุปรายละเอียดมา จะเร่งเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาโดยด่วนที่สุดเพราะตนยินดีสนับสนุนการยกเลิกสารพิษร้ายแรงและสร้างระบบการทำเกษตรและผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างเต็มที่

“เรื่องนี้ได้มอบหมายให้รมช. มนัญญาดูแลซึ่งตนรอผลสรุปรายละเอียดทั้งหมดอยู่ การที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ในขณะนี้เนื่องจากให้เกียรติรมช. มนัญญาให้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเสนอมาที่ตนก่อน”นายเฉลิมชัยกล่าว

นอกจากนั้นนายเฉลิมชัยกล่าวปฏิเสธถึงข่าวที่ระบุว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา มีผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีทางการเกษตรรายใหญ่เข้าพบที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ช่วยชะลอเรื่องการยกเลิกออกไปเพราะบริษัทจะได้รับผลกระทบนั้นไม่เป็นความจริงและเป็นการกล่าวหาเพื่อทำลายกันทางการเมือง

อย่างไรก็ตามที่มีการกล่าวพาดพิงว่า มีบริษัทผลิตสารเคมีทางการเกษตรเข้าพบนั้น ยืนยันว่า ไม่มีแน่นอน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรมว. เกษตรฯ ไม่เคยรู้จักตัวแทนบริษัทสารเคมีใดๆ และไม่ให้ใครมาเข้าพบเพื่อหารือเรื่องนี้ ขอย้ำว่า เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงนามยกเลิกใช้ในพื้นที่เกษตรทั้ง 149 ล้านไร่ทั่วประเทศทันที

#AllnewsExpress #3สารพิษ #เกษตร