เฉลิมชัย’ นำทัพหารือศุลกากรจีนด้านปศุสัตว์ หวังดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย

0
3028

‘เฉลิมชัย’ นำทัพหารือศุลกากรจีนด้านปศุสัตว์ หวังดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562(ตามเวลาประเทศจีน)นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ นาย ZHANG Jiwen ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน General Administration of Customs of People’s Republic of China (GACC) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนหารือประเด็นด้านปศุสัตว์


1 การส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็น-แช่แข็ง ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายไทยขอขอบคุณ GACC ที่เดินทางไปตรวจรับรอง และประกาศขึ้นทะเบียนโรงงานให้กับฝ่ายไทยเพิ่มเติมทั้ง 9 โรงงานทาง และ GACC ยินดีจะพิจารณาตรวจเอกสารให้การรับรองโรงงานที่เหลือ12 โรงงานเพิ่ม

2 ขอให้ GACC ขยายขอบข่ายการส่งออกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเป็ดเพื่อการบริโภค (รวมถึงอวัยวะภายใน)จากไทยไปจีน ซึ่งทาง GACC ยินดีจะพิจารณาขยายขอบข่ายชิ้นส่วนเป็ด และเครื่องในเพิ่ม หลังจากพิจารณาเอกสารขั้นตอน ขบวนการผลิตเป็นที่พอใจแล้ว

3 ขอให้ GACC พิจารณา อนุญาตนำเข้า โคและสุกรมีชีวิต เนื้อโคและสุกรแช่เย็น แช่แข็ง จากไทยไปยังจีนโดยตรง ทางGACC ชี้แจงว่า ทางฝ่ายไทย ต้องจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ให้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายจีน GACC จึงจะอนุญาตนำเข้า

4 ขอให้ทาง GACC พิจารณาให้การรับรอง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์รังนก 6 โรงงาน ซึ่งทางGACC จะพิจารณาเอกสารการแก้ไขตามข้อแนะนำ เพื่อการรับรองต่อไป

ผลจากการเปิดตลาด 10 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่สดไปจีนแล้ว 45,834 ตัน มูลค่า 4,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า 1,769 ล้านบาท คาดว่าในปี 2563 ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปจีนมูลค่าไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 คาดว่าถ้าได้เพิ่มอีก 12 โรงงาน จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านบาท กรณี รังนกหากได้รับการรับรองเพิ่ม6 โรงงาน จะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกรังนกโดยรวมได้ถึง 600 ล้านบาท